มาวิน (Mawins)

ราคาขายปลีก ขวดละ : 1,150.- บาท
ราคาสมาชิก ขวดละ : 950.- บาท  (120 PV)

มาวิน (MAWINS)

มาวิน นาโนเอ็นไซม์ อาหารปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย เกษตรยุคใหม่ ใช้ มาวิน นาโนเอ็นไซม์

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต | ดูดซึมธาตุอาหารได้เร็ว | พืชแข็งแรง เจริญเติบโตไว | ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหาร | ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค

เหมาะสำหรับ พืชสวน พืชไร่ นาข้าว ยางพารา พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นสารไบโอพอริเมอร์ธรรมชาติ ที่มีประโยชน์โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเด่น : 

 • เสริมสร้างให้พืชแข็งแรง ทนทาน แตกใบอ่อน แตกรากใหม่ เห็นผลทันใจ
 • เสริมสร้างให้พืชได้รับธาตุอาหารสมบูรณ์ ป้องกันการขาดธาตุ ช่วยสังเคราะห์แสงได้ดีในทุกสภาพอากาศ
 • เสริมสร้างให้พืชทนแดด ทนฝน หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 • เสริมสร้างให้พืชทดแทนพลังงานที่สูญเสียหลังจากการเก็บเกี่ยว
 • เสริมสร้างพลังงานให้พืชที่ปลูกในดินที่ขาดออกซิเจน ดินเป็นกรด ดินถูกน้ำท่วม ให้ฟื้นตัวเร็ว
 • เสริมสร้างให้พืชมีความแข็งแรง ขับไล่แมลงศัตรูพืช เมื่อแมลงได้กลิ่นจะบินหนี ไร้แมลงรบกวน
 • เสริมสร้างให้พืชมีความแข็งแรง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุของโรคพืช

ประโยชน์ : 

พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ดีผ่านผนังเซลล์พืชโดยทางราก แพร่กระจายแทรกซึมรวดเร็ว พืชเจริญเติบโต ออกดอก ติดผล ให้ผลผลิตสูง เห็นผลแตกต่างภายใน 1-2 วัน

เหตุผลที่คุณควรใช้ มาวิน นาโน เอ็มไซม์

 • ช่วยทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของพืชต่อเนื่องและสมดุล
 • ช่วยการเจริญเติบโตทาง ราก กิ่ง ใบ และ ผล
 • ช่วยเสริมสร้าง กระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ในพืช
 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์ในดิน ที่เป็นประโยชน์ต่อ พืช
 • ทำให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำท่วม แห้งแล้ง หรือ อากาศร้อนจัด
 • ช่วยปรับสภาพความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำ
 • ช่วยทำให้พืช ดูดซับปุ๋ย ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและธาตุที่มีประโยชน์ในดินได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น
 • สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีทางการเกษตรได้ทุกชนิด
 • ช่วยกระตุ้นให้พืช ทนต่อพิษ ของยาคุมฆ่าหญ้า ไม่เหลือง ไม่ชะงักงัน ฟื้นจากอาการทรุดโทรมได้อย่างรวดเร็ว
 • กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ทำให้ต้นกล้า ระบบรากสมบูรณ์แข็งแรง
 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

 

สารสำคัญ

นาโน เอ็นไซม์ (Nano Enzymes)

อัตราการใช้มาวิน (MAWINS)

ไม้ผล / พืชไร่

ปาล์ม ลำใย มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง / อ้อย มัน ข้าว สับปะรด ข้าวโพด ยางพารา

ใช้ 20-30 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

ผักสวนครัว

หอม กระเทียม ผักกาด กระหล่ำ คะน้า บร็อคโคลี่ ฯลฯ

ใช้ 5-10 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน&มาวิน

ส่วนหนึ่งของเกษตรกรและสมาชิกที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน และ มาวิน ที่ได้ยืนยันว่า ใช้สะดวก ประหยัดเวลา พืชผักปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคปลอดภัย เพิ่มผลกำไรให้เกษตรกร