ทอฝัน (Torfhun)

น้ำหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม/กระสอบ
1 ตัน มี 40 กระสอบ

10 กระสอบ : ราคาขายปลีก 4,000.- บาท ราคาสมาชิก 3,500 BW  (400 PV)

ทอฝัน (TORFHUN)

สุดยอดนวัตกรรม ทอฝัน ระเบิดดิน ระเบิดราก กระชากใจเกษตรกร

แร่ธรรมชาติ จากหินภูเขาไฟ ใช้สะดวก ประหยัดเวลา พืชผักปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคปลอดภัย เพิ่มผลกำไรให้เกษตรกร

คุณสมบัติเด่น : 

 • เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี
 • ทำให้ปุ๋ยเคมีออกฤทธิ์ทนนาน
 • เสริมสร้างธาตุอาหารรอง อาหารเสริมให้พืช
 • ทำให้ดินร่วนซุย
 • ช่วยการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชแข็งแรง
 • ทนต่อโรคพืชและแมลงรบกวน
 • สามารถปรับความเป็นกรดของดิน
 • สามารถดูดซึมสารเคมีที่ตกค้างในดินมานานให้หมดไป
 • ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกดินตรึงไว้นานเนื่องจากความเป็นกรด
 • ช่วยย่อยสลายแบคทีเรียและเชื้อราในดิน
 • เพิ่มออกซิเจนในดิน ทำให้พืชอยากกินอาหารมากขึ้น

***สั่งซื้อ 15 ตัน (600 กระสอบ) ส่งฟรี ทั่วประเทศไทย***

รับค่าคอมมิชชั่น 20,000 BW ทันที

พร้อมได้รับสิทธิ์แต่งตั้งเป็น "คลังปุ๋ยทอฝันประจำอำเภอ" ที่ท่านอยู่

ส่วนประกอบที่สำคัญ

ฟอสเฟต | เฟอร์ไรท์ | ไดโลไมท์ | แคลเซียมคาร์บอเนต | แร่เกาลิน

อัตราการใช้ทอฝัน (TORFHUN)

พืชผักสวนครัว

หว่านรองพื้นแก้ปัญหาดินแน่น ดินเป็นกรด

ใช้ทอฝัน 2 กระสอบต่อพื้นที่ 1 ไร่

ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ

 

***ปุ๋ยที่ใช้ผสมควรใช้ตรากระต่าย , เรือใบ , หัววัวคันไถ (ปุ๋ยเต็มสูตร เท่านั้น)

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล

หว่านรองพื้นแก้ปัญหาดินแน่น ดินเป็นกรด

ต้นละ 1 กก. อายุ 1-4 ปี
ต้นละ 2 กก. อายุ 5 ปีขึ้นไป

ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปุ๋ยเคมี 20-10-12 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ
ปุ๋ยเคมี 20-8-20 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ
ปุ๋ยเคมี 15-7-18 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ
ปุ๋ยเคมี 25-7-7 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ
ปุ๋ยเคมี 15-5-35 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ

นาข้าว ไร่ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่

หว่านรองพื้นแก้ปัญหาดินแน่น ดินเป็นกรด ใช้ทอฝัน 2 กระสอบต่อพื้นที่ 1 ไร่

ช่วงแรก อายุข้าว 20-30 วัน (ส่งต้น ส่งใบ)

ปุ๋ยเคมี 46-0-0 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ

ช่วงที่ 2 อายุข้าว 50-60 วัน (ส่งดอก ส่งรวง)

ปุ๋ยเคมี 16-20-0 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ นาดินเหนียว
ปุ๋ยเคมี 15-15-15 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ หรือ
ปุ๋ยเคมี 13-13-21 จำนวน 10 กก. ผสมทอฝัน 1 กระสอบ นาดินทราย

***หลังจากผสมเข้ากันแล้ว 2 กระสอบ หว่านได้ 1 ไร่

ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน&มาวิน

ส่วนหนึ่งของเกษตรกรและสมาชิกที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน และ มาวิน ที่ได้ยืนยันว่า ใช้สะดวก ประหยัดเวลา พืชผักปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคปลอดภัย เพิ่มผลกำไรให้เกษตรกร